Zalo

Tạo Website Doanh nghiệp

Công ty *:

Nhập tên Công ty đầy đủ

Địa chỉ:

Nhập địa chỉ cửa hàng chính thức

Website:

Tên website chính của công ty (không bắt buộc)

Email *:

Địa chỉ email khi khách hàng cần liên hệ

Điện thoại*:

Nhập số điện thoại Hotline để khách mua hàng liên hệ

Tên miền*:

Tên web Bán hàng dự kiến đặt (Ví dụ: myweb.com, shopping.alothau.vn, shop.webcuatoi.com...)

Khu vực hoạt động *:

Chọn các khu vực mà doanh nghiệp bạn hoạt động.
Click nút [+] bên dưới để thêm.

Khu vực hoạt động:

Khu chức năng *:

Chọn Lĩnh vực liên quan đến Sản phẩm mà Bạn định bán.
Click nút [+] bên dưới để thêm.

Khu chức năng:

Nhóm sản phẩm *:

Chọn các Loại Sản phẩm mà bạn định bán.
Click nút [+] bên dưới để thêm.

Nhóm sản phẩm:

Thư viện:

Link tải thư viện file 3D sản phẩm (nếu có) để chúng tôi hỗ trợ đưa vào thư viện Model 3D dành cho các Công ty thiết kế

Nội dung Giới thiệu *:

Bài viết giới thiệu doanh nghiệp để khách hàng có thể tìm hiểu thông tin trước khi mua sắm.

Logo:

Filetype: jpg,gif,png,jpeg
Filesize: 32M

Hình cover trong Profile:

Filetype: jpg,gif,png,jpeg
Filesize: 32M

Công ty

Tên miền

Color 1:

Color 2:

Giao diện minh họa:

TRANG CHỦ

SẢN PHẨM

CÔNG TRÌNH ĐẸP

LIÊN HỆ

XEM THÊM

Đăng kí đối tác cùng alothau.vn